ValuePro specialisten in bedrijfswaardering; basis rekenmodel

Basis

rekenmodel

Een eerste indicatie is altijd fijn

DOWNLOAD MODEL HIER

Waarderings

methoden

Een compleet overzicht

BEKIJK HET OVERZICHT

Wat maakt

uw bedrijf bijzonder?

Het gaat niet alleen om de cijfers: een goede SWOT is net zo belangrijk

LEES ONS ARTIKEL IN BROOKZ MAGAZINE

Wij zijn

Register Valuators...

(Niet iedereen mag zich RV noemen)

MEER OVER HET NiRVMEER OVER HET LRGD
ValuePro expertise centrum voor bedrijfswaardering

ValuePro

Expertisecentrum

voor bedrijfswaardering

NAAR HET EXPERTISECENTRUM

Weten wat úw bedrijf waard is?

Bedrijfswaardering … Er zijn transacties waarbij de prijs minder of niet op marktwerking gebaseerd is – zoals een onvrijwillige transactie, of een overeenkomst met een derde  ‘at arms length’. In dergelijke situaties wilt u zeker weten dat de prijs recht doet aan de waarde.
Onze jarenlange ervaring en gedegen opleiding stelt ons in staat een zorgvuldige waardebepaling uit te voeren, met een wakend oog voor álle belangen.

Bedrijfswaardering is meer dan 4x de winst…

ValuePro bedrijfswaardering geschillen

BIJ GESCHILLEN

Onze adviseurs kunnen u bijstaan als partijdeskundige, treden op als onafhankelijk deskundige – in of buiten rechte – of als arbiter. Met u en uw advocaat en/of belastingadviseur richten we ons op een zo gunstig mogelijk resultaat.

ValuePro bedrijfswaardering fiscale kwesties

FISCALE KWESTIES

Discussie voorkomen met de Belastingdienst of andere stakeholders, zoals familie, personeel of schuldeisers? Werk dan met ’n bedrijfswaardering opgesteld door een onafhankelijke deskundige.

ValuePro bedrijfswaardering boedelscheiding

BOEDELSCHEIDINGEN

Wij treden op als partij- of als gerechtelijk deskundige. Als onafhankelijke professionals adviseren we bij minnelijke regelingen, mediation of collaborative divorces. We hebben ruime ervaring met het bepalen van alimentatiegrondslagen.

ValuePro bedrijfswaardering bedrijfsovername

BEDRIJFSOVERNAME

Niet altijd is er sprake van een open marktwerking. Bij een strategische bedrijfsovername bijvoorbeeld. Een bedrijfswaardering helpt u dan aan een reële prijs.

ValuePro bedrijfswaardering schadeberekeningen

SCHADEBEREKENINGEN

Wij kunnen optreden als partijdeskundige, of als gerechtelijk deskundige aangesteld worden in een (schadestaat) procedure. Onze deskundigen in bedrijfswaardering zijn ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD).

ValuePro bedrijfswaardering strategisch waardemanagement

STRATEGISCH WAARDEMANAGEMENT

Op basis van een grondige analyse bieden we inzicht in  verwachte geldstromen vertaald in een strategisch plan met een meerjarenbegroting; u heeft dan een heldere marsroute met concrete (financiële) doelstellingen.

ValuePro bedrijfswaardering second opinion

SECOND OPINION

Wordt u geconfronteerd met een door derden uitgevoerde bedrijfswaardering? Dan kunnen wij voor u beoordelen of tot de bepaalde waarde kan worden geconcludeerd op grond van de beschikbare data, of dat meer gegevens nodig zijn.

ValuePro bedrijfswaardering impairement

IMPAIRMENT

Wanneer de opgenomen boekhoudkundige waarde hoger is dan de economische waarde, dan is er sprake van impairment. In de jaarrekeningen dient dan een impairment loss opgenomen te worden.