Op zoek naar een ‘trusted advisor’ bij waarderingen en transacties?

De adviseurs van ValuePro maken waarde inzichtelijk en houden overzicht op het proces. Door complexe materie helder uit te leggen kunt ú het hoofd erbij houden en de juiste beslissingen nemen.

Waarderingen

Bedrijfswaardering gaat om veel meer dan 4x de winst

Onze adviseurs kunnen u bijstaan als partijdeskundige, treden op als onafhankelijk deskundige – in of buiten rechte – of als arbiter. Dit doen we met een heldere en oplossingsgerichte aanpak.

ValuePro bedrijfswaardering bedrijfsovername

PERSONEELSPARTICIPATIES

Personeelsparticipatie kan de binding van (belangrijke) medewerkers vergroten. Soms is het de eerste opstap van een bedrijfsoverdracht naar het personeel. ValuePro helpt door inzicht te bieden in de waarde van de onderneming en legt de afspraken met medewerkers vast.

ValuePro bedrijfswaardering boedelscheiding

SCHEIDING

Wij treden op als partij- of als gerechtelijk deskundige. Als onafhankelijke professionals adviseren we bij minnelijke regelingen, mediation of collaborative divorces. We hebben ruime ervaring met het bepalen van alimentatiegrondslagen.

UITKOOP AANDEELHOUDER

Uittredende en overnemende aandeelhouder(s) hebben er baat bij als u in onderling overleg tot overeenstemming komt. Een bedrijfswaardering met de juiste waarderingsgrondslag en een prognose gebaseerd op realistische uitgangspunten helpt daarbij.

ValuePro bedrijfswaardering geschillen

GESCHILLEN

Onze adviseurs kunnen u bijstaan als partijdeskundige, treden op als onafhankelijk deskundige – in of buiten rechte – of als arbiter.
Met u en uw advocaat en/of belastingadviseur richten we ons samen op een zo gunstig mogelijk resultaat.

ValuePro bedrijfswaardering fiscale kwesties

FISCALE KWESTIES

Discussie voorkomen met de Belastingdienst of andere stakeholders, zoals familie, personeel of schuldeisers? Denk aan afwikkeling van een nalatenschap, de BOR en Step-up regeling. Werk dan met een bedrijfswaardering opgesteld door een onafhankelijke deskundige.

ValuePro bedrijfswaardering second opinion

SECOND OPINION

Wordt u geconfronteerd met een door derden uitgevoerde bedrijfswaardering? Wij kunnen voor u beoordelen of tot de bepaalde waarde kan worden geconcludeerd op grond van de beschikbare data, of dat er meer gegevens nodig zijn.

ValuePro bedrijfswaardering schadeberekeningen

SCHADEBEREKENINGEN

Wij treden op als partijdeskundige, of kunnen als gerechtelijk deskundige aangesteld worden in een (schadestaat) procedure.
Onze deskundigen in bedrijfswaardering zijn ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD).

ValuePro bedrijfswaardering impairement

IMPAIRMENT

Wanneer de opgenomen boekhoudkundige waarde hoger is dan de economische waarde, dan is er sprake van impairment. We ondersteunen CFO’s/ondernemers en hun accountants bij het opstellen van een fair value berekening. We houden daarbij rekening met income, market of cost approach.

Fusies en overnames

Geen overnameproces is hetzelfde

Een bedrijf kopen of verkopen heeft altijd juridische, financiële en fiscale consequenties. En toch is geen overnameproces is hetzelfde. ValuePro ontzorgt u bij dit proces, zo kunt u weloverwogen keuzes maken.

ValuePro bedrijfswaardering bedrijfsovername

OVERNAME
AANKOOP & VERKOOP

Overnames zijn intensieve en complexe trajecten, met juridische, financiële en fiscale aspecten. ValuePro begeleidt u bij zowel een aankoop- als verkooptraject en zorgt voor een goede coördinatie tussen alle betrokken specialisten.

FAMILIEOVERDRACHT

Bij familieoverdracht zijn in ieder geval de accountant, fiscalist en jurist betrokken. ValuePro verzorgt niet alleen de waardering, (in de kader van de BOR) maar is ook de partij die de coördinatie voert en die het proces met alle emotionele aspecten correct en efficiënt laat verlopen.

ValuePro bedrijfswaardering bedrijfsovername

FUSIES

Bij een fusie zijn de rationale om de fusie aan te gaan en de waardering de belangrijkste aspecten. De juridische en fiscale uitwerking volgt de keuzes van de rationale en niet andersom. ValuePro zorgt dat partijen zicht houden op de kern en ontzorgt op de technische aspecten.

ValuePro bedrijfswaardering strategisch waardemanagement

STRATEGISCH WAARDEMANAGEMENT

Een grondige analyse van uw bedrijf geeft u inzicht en een heldere marsroute met concrete (financiële) doelstellingen. ValuePro creëert voor u de inzichten door verwachte geldstromen te vertalen in een strategisch plan.