ValuePro

Business valuation & Litigation

Weten wat úw bedrijf waard is?

Bedrijfswaardering … Er zijn transacties waarbij de prijs minder of niet op marktwerking gebaseerd is – zoals een onvrijwillige transactie, of een overeenkomst met een derde  ‘at arms length’. In dergelijke situaties wilt u zeker weten dat de prijs recht doet aan de waarde.
Onze jarenlange ervaring en gedegen opleiding stelt ons in staat een zorgvuldige waardebepaling uit te voeren, met een wakend oog voor álle belangen.

Valuation

ACQUISITIONS

Niet altijd is er sprake van een open marktwerking. Bij een strategische bedrijfsovername bijvoorbeeld. Een bedrijfswaardering helpt u dan aan een reële prijs.

STRATEGIC VALUATION

Op basis van een grondige analyse bieden we inzicht in  verwachte geldstromen vertaald in een strategisch plan met een meerjarenbegroting; u heeft dan een heldere marsroute met concrete (financiële) doelstellingen.

IMPAIRMENT

Wanneer de opgenomen boekhoudkundige waarde hoger is dan de economische waarde, dan is er sprake van impairment. In de jaarrekeningen dient dan een impairment loss opgenomen te worden.

SECOND OPINION

Wordt u geconfronteerd met een door derden uitgevoerde bedrijfswaardering? Dan kunnen wij voor u beoordelen of tot de bepaalde waarde kan worden geconcludeerd op grond van de beschikbare data, of dat meer gegevens nodig zijn.

Litigation

DISPUTES

Onze adviseurs kunnen u bijstaan als partijdeskundige, treden op als onafhankelijk deskundige – in of buiten rechte – of als arbiter. Met u en uw advocaat en/of belastingadviseur richten we ons op een zo gunstig mogelijk resultaat.

TAX ISSUES

Discussie voorkomen met de Belastingdienst of andere stakeholders, zoals familie, personeel of schuldeisers? Werk dan met ‘n bedrijfswaardering opgesteld door een onafhankelijke deskundige.

DAMAGE CLAIMS

Wij kunnen optreden als partijdeskundige, of als gerechtelijk deskundige aangesteld worden in een (schadestaat) procedure. Onze deskundigen in bedrijfswaardering zijn ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD).