Waarderingsmethoden en -technieken

De tijd dat een waarde simpelweg werd vastgesteld op basis van de intrinsieke waarde met een correctie voor stille reserves of een factor x maal de gemiddelde winst over de afgelopen drie tot vijf jaar, ligt inmiddels achter ons. Een kort overzicht van de beschikbare waarderingsmethoden.