Wij zijn

Register Valuators...

(Niet iedereen mag zich RV noemen)

MEER OVER HET NiRVMEER OVER HET LRGD

… en we werken als Register Valuators samen met uw adviseur

Onafhankelijk & Zorgvuldig

De adviseurs  van ValuePro zijn Register Valuators, waarderingsdeskundigen met een gespecialiseerde opleiding op het gebied van bedrijfswaardering en minimaal 10 jaar praktijkervaring in het waarderen van ondernemingen en het begeleiden van transacties.

Als onafhankelijk kantoor gespecialiseerd in waarderingskwesties en economische schade werken wij samen met andere adviseurs, zoals bijvoorbeeld uw accountant, belastingadviseur of een advocaat in een juridische procedure.

Onze adviseurs kunnen u bijstaan als partijdeskundige, treden op als onafhankelijk deskundige – in of buiten rechte – of als arbiter. Dit doen we met een heldere en oplossingsgerichte aanpak.

… en we werken als register valuators samen met uw adviseur

Onafhankelijk & Zorgvuldig

De adviseurs  van ValuePro zijn register valuators, waarderingsdeskundigen met een gespecialiseerde opleiding op het gebied van bedrijfswaardering en minimaal 10 jaar praktijkervaring in het waarderen van ondernemingen

Als onafhankelijk kantoor gespecialiseerd in waarderingskwesties en economische schade werken wij samen met andere adviseurs, zoals bijvoorbeeld uw accountant, belastingadviseur of een advocaat in een juridische procedure.

1

drs. Jeroen de Heer RV RAB

PARTNER | BEDRIJFSADVISEUR

De meest complexe waarderingsvraagstukken ziet Jeroen juist als een uitdaging, waarbij hij onder alle omstandigheden het hoofd koel houdt. Klanten roemen Jeroen om zijn nuchtere kijk op zaken en hands-on mentaliteit.

Disclosure statement →

2

Peter Laan MSc. RC

PARTNER | WAARDERINGSSPECIALIST

Peter is ambitieus en resultaat gedreven, zowel zakelijk als in sport. Hij houdt ervan zijn analytische vaardigheden in te zetten voor nieuwe inzichten en oplossingen. Zijn ervaring in corporate finance en commercie stellen hem in staat het financiële perspectief te vertalen in de dagelijkse praktijk.

Disclosure statement →

3

drs. Chris Denneboom RV RAB

PARTNER | GERECHTELIJK DESKUNDIGE

Chris is het beste te kenmerken als een ondernemende strateeg die zijn gedegen theoretische achtergrond op een praktische manier weet te vertalen en te implementeren in begrijpbare oplossingen voor zijn klanten. Hierdoor is hij een gewaardeerd gesprekspartner voor vele ondernemers.

Register valuators treden op als:

Als adviseur adviseren wij ondernemers omtrent de waarde van ondernemingen. Bijvoorbeeld bij bedrijfsoverdrachten of strategisch waardemanagement. Hierbij werken wij samen met eventuele andere betrokken adviseurs bij de bedrijfsoverdracht of met de directie en het management in geval van strategisch waardemanagement.

Wanneer wij als partijdeskundige optreden is er veelal een geschil of een potentieel geschil waarbij de waarde van een onderneming of geleden economische schade het onderwerp is. Denk hierbij aan echtscheidingen, geschillen tussen compagnons of verschil van inzicht over de waarde van een onderneming met de fiscus. In dit soort situaties werken wij nauw samen met de betrokken (fiscaal) jurist(en) om een optimale balans te vinden tussen juridische en economische belangen.

De aanstelling als gerechtelijk deskundige geschiedt door de rechtbank of het gerechtshof. Dit gebeurt in een fase van het proces dat partijen het niet eens kunnen worden over de waarde van een onderneming of de hoogte van economische schade. De deskundige zal onafhankelijk optreden en alle partijen in de gelegenheid stellen om informatie te verschaffen. De rapportage van de gerechtelijk deskundige is doorgaans de basis voor de vaststelling van de waarde of schade door de rechter.

Bij mediation procedures of alle andere gevallen dat partijen een geschil met elkaar willen regelen kunnen wij een onafhankelijk en desgewenst bindend advies geven omtrent de waarde van een onderneming of de hoogte van economische schade. In dit soort situaties zullen we een weloverwogen en onderbouwd oordeel vellen onder toepassing van hoor en wederhoor.

Wordt u geconfronteerd met een door derden uitgevoerde bedrijfswaardering? Dan kunnen wij voor u beoordelen of tot de bepaalde waarde kan worden geconcludeerd op grond van de beschikbare data, of dat meer gegevens nodig zijn.

Waarderings

methoden

Een compleet overzicht

BEKIJK HET OVERZICHT

Accreditaties

De waarderingsdeskundigen van ValuePro zijn lid van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV) en staan ingeschreven in het register als Register Valuator.

Het NIRV is de beroepsvereniging voor Register Valuators in Nederland. Een Register Valuator of RV is een financieel deskundige die gespecialiseerd is in de bepaling van de waarde van een onderneming. Hoewel het waarderen van bedrijven een relatief nieuw vakgebied is, wordt het steeds vanzelfsprekender om in verschillende situaties een RV in te schakelen. Niet iedereen mag zich RV noemen. Een RV heeft door het volgen van een gespecialiseerde postdoctorale opleiding business valuation de kennis en expertise opgebouwd om een onderneming te waarderen en om de meest complexe waarderingsvraagstukken uit te voeren.

Chris Denneboom is ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) en heeft hij ruime ervaring als waarderingsdeskundige en deskundige in het vaststellen van economische schade in juridische procedures.

 Het LRGD registreert deskundigen op alle vakgebieden die werkzaam zijn in strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. Aan opname in het register van deskundigen zijn voorwaarden verbonden die zowel zien op de vakdeskundigheid van de deskundige als op haar of zijn kennis van de juridische aspecten van het optreden als deskundige in rechte. Voor meer informatie zie www.lrgd.nl

 • CASE: OVERNAME KOEKFABRIEK

  De Aviateur Banketbakkerijen uit Broek op Langedijk nam op 1 januari 2017 de aandelen van de Frijling Groep uit Dalfsen over. ValuePro adviseerde de koper inzake de waarde van de aandelen en begeleidde de aankoop. De juridische begeleiding werd door De Hooge Waerder gedaan. ValuePro en De Hooge Waerder voerden gezamenlijk de due diligence uit.

 • CASE: FISCALE WAARDE VOOR FAMILIE-OVERDRACHT

  Bij een overdracht van vader op zoon vond de Belastingdienst dat de onderneming tegen een te lage prijs was overgedragen. ValuePro maakte namens de belastingplichtige een waarderingsrapport waaruit bleek dat de waarde hoger was dan de overdrachtsprijs maar aanzienlijk lager dan de waarde die de Belastingdienst veronderstelde. De naheffingsaanslag pakte hierdoor aanzienlijk lager uit.

 • CASE: PARTIJDESKUNDIGE SCHADE WOONBRANCHE

  Een franchisegever was een exclusief marktgebied overeengekomen met een winkelier in de woonbranche. Na enige tijd schond de franchisegever de afspraak. Het gerechtshof bekrachtigde dat er sprake was van wanprestatie. ValuePro trad op als partijdeskundige namens de winkelier en berekende de geleden economische schade.

  ValuePro case bedrijfswaardering: geschil met aandeelhouders

Onze werkwijze

Voorafgaand aan iedere opdracht hebben we kosteloos en vrijblijvend een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van de opdracht. Daarnaast is het van belang dat u een duidelijk beeld krijgt van ons. Wie we zijn en wat we voor u kunnen betekenen.

Na het gesprek maken wij een offerte. Hierin is beschreven welke werkzaamheden wij voor u zullen verrichten om aan uw opdracht te  voldoen. Wij beschrijven de werkzaamheden als een stappenplan en daar waar mogelijk geven we een goede indicatie voor het benodigde aantal uren per onderdeel.

De facturering van onze werkzaamheden geschiedt op basis van uren x tarief.

Wij werken voor:

 • Ondernemers
 • Advocaten
 • Fiscalisten & Accountants
 • Banken & Notarissen
 • Rechtbanken